Hageguiden er Norges nyttigste hageblad

I Hageguiden får du tips og inspirasjon tilpasset hager over hele Norge.

Du trenger ikke være hageekspert for å ha nytte av
Hageguiden – det holder at du har lyst til å lære.

NÅR KOMMER PAPIRBLADENE?

Sommeren 2021 har vi reist landet rundt for å ta bilder av flotte hager og snakke med hyggelige hageeiere. Bildene og tipsene vi fikk, blir til 3 innholdsrike hageblader på 100 sider hver – proppfulle av nyttige tips til alle som har hage.

  • HAGEGUIDEN 3 kommer cirka 15. mars og har hageplanlegging som hovedtema.
  • HAGEGUIDEN 4 kommer cirka 20. april og her kan du lære mer om å dyrke egen mat i hagen.
  • HAGEGUIDEN 5 kommer cirka 20. mai og byr på mange gode tips til hvordan du lykkes med prydplanter med og uten blomster.

HVA FÅR DU?

OM 4 MINUTTER: 

VÅREN 2022: 

399,-